O školeAktualityAkcie školyFotogalériaNaši žiaciNaše úspechyŠKDŠSZČ Spektrum

ŠJProjekty školyMetodické orgányPedagogickí zamestnanciNepedagogickí zamestnanciKu predmetomInternetová žiacka knižkaZverejňovanie- zmluvy, faktúry, objednávky

Čo je nové na školskej stránke...

 

Oznamy...

V časti O škole / Rozvrhy sú publikované aktuálne rozvrhy na 2. polrok.

Vážení rodičia,
na Ústave matematických vied PF UPJŠ sa realizuje krúžok s cieľom pomôcť žiakom 5. a 6. ročníka, ktorým rodinné prostredie neposkytuje dostatočné zázemie pre učenie. Viac informácií o krúžku nájdete v tomto dokumente.

V časti Ku predmetom / INF sú výsledky a diplomy súťaže iBobor.

Vážení rodičia.
Na základe upozornenia DPMK Vás žiadame, aby ste upovedomili svoje deti v záujme ich bezpečnosti, aby nečakali na autobus v bezprostrednej blízkosti vozovky a stáli počas zastavovania autobusu na chodníku, ako aj aby tlačidlo otvárania dverí stláčali až keď autobus stojí a nie počas pristavovania (počas jazdy) autobusu.
Za zabezpečenie bezpečného nástupu ďakujeme.
 

V časti Naše úspechy sú uvedení najúspešnejší riešitelia školského kola Pytagoriády, školského kola Olympiády z nemeckého jazyka a anglického jazyka a  školského kola Geografickej olympiády.

Zoznam školských potrieb pre 1. ročník

Zoznam potrebných zošitov pre 1. stupeň

Zoznam potrebných zošitov pre 2. stupeň

Jazyková škola

Alokované pracovisko ZUŠ

Kniha návštev

Bulletin o škole

Video o škole

Školský čet

Škola na Facebooku

 

 

 

Počet návštevníkov:

   
(Posledná aktualizácia: 19.2.2017)  

 

Uskutočnilo sa 5. kolo Školskej športovej ligy v streľbe.

... viac

 

 

Naša škola sa zapojila do projektu Educate Slovakia...

... viac

 

 

Štvrtáci sa učili (aj) s Legom.

... viac

 

 

1. polrok školského roka sme ukončili Karnevalom.

... viac

 

 

V ŠKD vytvorili žiaci snehové sochy, ktoré si môžete pozrieť v Snehovej galérii.

... viac

 

 

V ŠKD sa uskutočnila súťaž Nakresli portrét.

... viac

 

 

V časti CVČ Spektrum pribudli práce žiakov ZÚ Šikovné ruky.

... viac

 

 

Uskutočnilo sa 4. kolo Školskej športovej ligy v streľbe.

... viac

 

 

Uskutočnilo sa 1. kolo Mestskej streleckej ligy.

... viac

 

 

Štvrtáci vyrábali na hodine INF animovaný text.

... viac

 

 

Tretiaci sa pred Vianočnými prázdninami zúčastnili akcie Vianočné čítanie.

... viac

 

 

Na hodinách INF ukončili piataci prácu s grafikou.

... viac

 

 

Pribudli práce siedmakov - animácie.

... viac

 

 

Naši žiaci sa zúčastnili finálového kola súťaže Zober loptu, nie drogy v basketbale.

... viac

 

 

Uskutočnilo sa 3. kolo Školskej športovej ligy v streľbe.

... viac

 

 

V časti CVČ Spektrum pribudli práce žiakov ZÚ Ako na to, počítač.

... viac

 

 

Do fotogalérie pribudli fotky z Vianočnej burzy.

... viac

 

 

Piataci zdravo piekli.

... viac

 

 

Do fotogalérie pribudli fotky z akcie Čierno - biely deň.

... viac

 

 

Naši tretiaci boli v škôlke čítať...

... viac

 

 

V časti CVČ Spektrum pribudli práce žiakov ZÚ Šikovné ruky.

... viac

 

 

Koncom októbra mali deti v ŠKD Šarkaniádu.

... viac

 

 

Žiaci 8. ročníka zrealizovali 2. projekt z Fyziky.

... viac

 

 

Naši žiaci sa zúčastnili OK v streľbe zo vzduchovej pušky.

... viac

 

 

Uskutočnilo sa 2. kolo Školskej športovej ligy v streľbe.

... viac

 

 

Na hodinách INF sa siedmaci učili vytvárať animáciu.

... viac

 

 

Žiaci 2. ročníka kreslili na hodine INF Mesto.

... viac

 

 

Žiaci 1. ročníka kreslili na hodine INF Akvárium.

... viac

 

 

Na hodine INF realizovali žiaci 5. ročníka svoj návrh na patchwork.

... viac

 

 

Žiaci 3. ročníka kreslili na hodine INV Indiána.

... viac

 

 

Žiaci 9. ročníka navrhovali Logo antivírusového programu.

... viac

 

 

Žiaci 7. ročníka navrhovali Logo operačného systému.

... viac

 

 

Uskutočnilo sa 1. kolo Školskej športovej ligy v streľbe.

... viac

 

 

Do fotogalérie pribudli fotky z akcie Zober loptu, nie drogy - basketbal.

... viac

 

 

Na 1. stupni sa uskutočnila Martinská lampiónová slávnosť.

... viac

 

 

Koncom októbra sa na našej škole uskutočnila akcia Halloween-ské čítanie.

... viac

 

 

Piataci vyrábali dekoráciu na dvere do PC- učebne.

... viac

 

 

Žiaci 7. ročníka zrealizovali 1. projekt z Fyziky.

... viac

 

 

Naši chlapci reprezentovali školu na akcii Futsal Cup.

... viac

 

 

Žiaci 6. ročníka zrealizovali 1. projekt z Fyziky.

... viac

 

 

Ako vyzerá vyučovanie na Chodníku zvedavých myšiek?

... viac

 

 

V časti Akcie školy sa dozviete viac o akcii Číta celá rodina.

... viac

 

 

Tretiaci sa naučili využívať osi súmerností.

... viac

 

 

V predmete Informatika pribudli práce prvákov z I. N na tému Jesenné zátišie.

... viac

 

 

Do fotogalérie pribudli fotky z akcie Kvietok pre starkých.

... viac

 

 

Žiaci 9. ročníka zrealizovali 1. projekt z Fyziky.

... viac

 

 

Tretiaci sa naučili v akej podobe vyviera podzemná voda.

... viac

 

 

V predmete Informatika pribudli práce tretiakov na tému Práca s oblasťou.

... viac

 

 

V predmete Informatika pribudli práce druhákov na tému Jesenný strom.

... viac

 

 

Naši žiaci sa zúčastnili KK v cezpoľnom behu.

... viac

 

 

Do fotogalérie pribudli fotky z činnosti záujmového útvaru Víkendy s koníkom.

... viac

 

 

V ŠKD sa konala Veselá olympiáda.

... viac

 

 

Žiaci 8. ročníka zrealizovali 1. projekt z Fyziky.

... viac

 

 

Naši žiaci sa úspešne zúčastnili OK v cezpoľnom behu.

... viac

 

 

V časti Ku predmetom / Informatická výchova pribudli práce tretiakov.

... viac

 

 

V pondelok, 26. septembra 2016 si ako všetky školy v členských krajinách Európskej Únie, aj naša škola pripomenula Európsky deň jazykov.

... viac

Niektorí žiaci sa zúčastnili pri tejto príležitosti akcie v meste.

... viac

 

 

Druháci už vedia, čo je hardvér.

... viac

 

 

Na 1. stupni sa uskutočnila akcia Slávnosť jabĺčkovej panej.

... viac

 

 

Aj tretiaci sa zapojili do Európskeho týždňa športu.

... viac

 

 

V rámci Európskeho týždňa športu sa naši žiaci zúčastnili akcie 24 hodín v bazéne.

... viac

 

 

Mesto Košice ako Európske mesto športu 2016 organizuje v dňoch 10. -17. septembra 2016 Európsky týždeň športu. V rámci tohto podujatia by sme Vás chceli poprosiť o účasť Vás a  Vašich detí na jednotlivých športových akciách.

... viac

 

 

Vo fotogalérii pribudli fotky zo Slávnostného otvorenia školského roka.

... viac

 

 

V lete sa na našej škole organizoval Letný tábor.

... viac

 

 

© IM 2009