O školeAktualityAkcie školyFotogalériaNaši žiaciNaše úspechyŠKDŠSZČ Spektrum

ŠJProjekty školyMetodické orgányPedagogickí zamestnanciNepedagogickí zamestnanciKu predmetomŽiacka knižka

Čo je nové na školskej stránke....

(Posledná aktualizácia: 24.5.2015)

 

Čo nás čaká v máji...

 • Prehliadka umeleckých remesiel
 • Hviezdoslavov Kubín - KK
 • Zber papiera
 • Kreslenie na asfalt
 • Memoriál Kopeckého
 • Pasovanie malých Vraňárov
 • Majáles
 • Policajná akcia - Citrón, jablko
 • Exkurzia Moje mesto
 • Language Flower
 • Exkurzia Dóm sv. Alžbety
 • Svetový deň mlieka
 • Mladý záchranár
 • Poobedie v čajovni
 • Moje srdiečko pre vás mamka, ocko
 • Beseda v knižnici
 • Spievajže si, spievaj
 • Štvorylka
 • Lingua fest
 • Týždeň zdravého pohybu a výživy
 • Školské výlety
 • OK v atletike
 • Vybíjaná (ŠKD)
 • 19.ročník PDH

Jazyková škola

Alokované pracovisko ZUŠ

Kniha návštev

Bulletin o škole

Video o škole

Školský čet

Škola na Facebooku

 

 

 

Počet návštevníkov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

25. 5. 2015 – 29. 5. 2015 – Týždeň zdravého pohybu a výživy

Prosíme rodičov žiakov 1. stupňa, aby pri príprave desiaty pre deti v tomto týždni uprednostnili ovocie a zeleninu pred sladkosťami. Sladkosti nie sú vítané. Každý deň začneme vyučovanie cvičením.

Pripomenuli sme si Deň mlieka.

... viac

Na našej škole prebehol 1. ročník prehliadky poézie, prózy, drámy a piesní v cudzom jazyku na 1. stupni pod názvom LANGUAGE FLOWER.

... viac

Vážení rodičia.

V zmysle platného VZN mesta Košice žiadame rodičov o úhradu stravy do 5. dňa v aktuálnom mesiaci. V prípade, že poplatok nebude uhradený, nebude strava žiakovi poskytnutá.

Za pochopenie ďakujeme.

POĎ NA VODNÉ PÓLO!!!

STAŇ SA AJ TY SLOVENSKÝM REPREZENTANTOM

ZAMILUJ SI VODNÉ PÓLO VO FARBÁCH 6-NÁSOBNÉHO MAJSTRA SR 

ČH Hornets Košice organizuje nábor chlapcov a dievčat narodených do roku 2005, ktorí majú záujem o plávanie a vodné pólo.

Bližšie informácie získaš na nabor@hornets.sk, 0903 622 533

(klikni na obrázok pre zväčšenie)

Prihláška do letného tábora

Nová akcia v Košiciach a na Slovensku:

Farbám neujdeš je zábavný charitatívny 5 kilometrový beh, pri ktorom je pre bežcov na každom kilometri pripravená farebná zóna, kde sú zasypávaní práškovými Hedon farbami.

Stránka pre prihlásenie a info je: http://www.farbamneujdes.sk/

Tento beh bude hlavným bodom v programe pre komisárov ACES, ktorí prídu rozhodnúť o našej kandidatúre na titul Košice Európske mesto športu 2016.
Viac o tom ako bude akcia vyzerať, máte na videu. https://www.youtube.com/watch?v=mPCudhUy1hs&feature=youtu.be

Školské kolo súťaže Slávik Slovenska už pozná svojich víťazov.

... viac

Zober loptu, nie drogy - futsal ...

... viac

Memoriál Kopeckého - strelecká súťaž jednotlivcov.

... viac

Naše dievčatá si zasúťažili vo vybíjanej.

... viac

Mestská strelecká liga úspešne došla do finále.

... viac

Druháci prajú svojim mamičkám ku Dňu matiek všetko najlepšie.

... viac

Dni mesta Košice motivovali ku práci aj druhákov.

... viac

 

 

 

 

Žiaci 5. ročníka uskutočnili v rámci Dní mesta Košice exkurziu so zameraním na umelecké remeslá.

... viac

Dňa 24.4. sme si pripomenuli Deň Zeme.

... viac

Školská súťaž v hlavolamoch už má svojich víťazov.

... viac

Deviataci vyrábali osemsmerovky.

... viac

 

 

Na hodine Fyziky zrealizovali žiaci 6. ročníka svoj tretí projekt.

... viac

Na hodine Fyziky zrealizovali žiaci 7. ročníka svoj druhý projekt.

... viac

Uskutočnila sa súťaž O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA KOŠICE.

... viac
Naši žiaci boli opäť úspešní:

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo:

1.m. (poézia - 1. kategória) Terézia Ľašová (II.B)

1.m. (poézia - 3. kategória) Nicolas Tabačko (VIII.B)

1.m. (próza - 1. kategória) Matúš Pukančík (II.B)

čestné uznanie  (poézia - 3. kategória) Šimon Pavlišin (VIII.B)

Matematická olympiáda - obvodné kolo:

za 6. ročník - 4. - 5.m. Oskar Hritz (V.B)

Na našej škole učili rodičia...

... viac

Naši ôsmaci boli za úspech v súťaži MATX ocenení...

Rovnako tí najúspešnejší v súťaži Hviezdoslavov Kubín...

... viac

 

 

 

 

... viac

Na hodine Fyziky zrealizovali žiaci 8. ročníka svoj tretí projekt.

... viac

Prváci pokračujú vo svojich virtuálnych stavbách.

... viac

Družstvo chlapcov sa zúčastnilo OK vo florbale.

... viac

Ako to vyzeralo na Jarnej tvorivej dielni?

... viac

Dňa 23. 3. 2015 sa uskutočnila súťaž Matematický Klokan.

... viac

Žiaci sa prvom stupni si pripomenuli 1. jarný deň.

... viac

 

 

 

Družstvo chlapcov sa zúčastnilo OK vo volejbale.

... viac

9. a 10. marca sa konalo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín ...

... viac

Naši ôsmaci nás úspechom v súťaži MATX potešili. Gratulujeme!

... viac

Mestská strelecká liga pokračovala 4. kolom.

... viac

Postaviť stavbu bez tehál, cementu a ďalších prísad zvládli prváci na hodine INV.

... viac
Naši žiaci boli opäť úspešní:

Biblická olympiáda - obvodné kolo:

1.m. Martin Murár (VII.B), Michaela Špernogová (VI.A), Annamária Rajničová (VI.B)

Európa v škole:

1.m. Matúš Pukančík (II.B)

Pytagoriáda - obvodné kolo:

5. ročník - 3.m. Oskar Hritz (V.B)

8. ročník - 6.-7.m. Viktor Puchý (VIII.B)

Chemická olympiáda - školské kolo:

1.m. Samuel Prezbruch (IX.B)

2.m. Tomáš Trifán (IX.B)

3.m. Daniel Dudík (IX.B)

Žiakom srdečne gratulujeme!

Žiaci I. stupňa sa zúčastnili predstavenia Popoluška.

... viac

O čo išlo v národnom projekte Éducate Slovakia?

... viac

 

 

 

Družstvo dievčat sa zúčastnilo OK vo volejbale.

... viac

Žiaci 6.A triedy boli odprezentovať a odovzdať svoje projekty - Maľované čítanie žiakom 2.B triedy.

... viac

... viac

V Michalovciach sa uskutočnilo Krajské kolo v streľbe zo vzduchovej pušky.

... viac

Ako pokračujú deviataci s programom GIMP?

... viac

 

 

 

 

Graffiti je osobitý spôsob písania sprejom na múry a veľké betónové plochy v mestách. Naši prváci si to vyskúšali (zatiaľ) len na počítačoch.

... viac
Naši žiaci boli úspešní v OK predmetových olympiád:

Dejepisná olympiáda:

F kategória - 1.m. Nina Nálepková, 5.m. Lea Gerdová

D kategória - 1.m. Lucia Kapuríková

Geografická olympiáda:

G kategória - 3.m. Oskar Hritz, 6.m. Barbora Čemanová, 7.m. Marek Kapurík

E kategória - 15.m. Lucia Kapuríková, 18.m. Šimon Pavlišin, 19.m. Tomáš Huntata

Matematická olympiáda:

5. ročník - 1.m. Oskar Hritz

Žiakom srdečne gratulujeme!

Žiaci 6.B triedy boli odprezentovať a odovzdať svoje projekty - Maľované čítanie žiakom 2.A triedy.

... viac

... viac

Naši žiaci úspešne zvládli Lyžiarsky výcvikový kurz.

... viac

Ako to vyzeralo na Valentína medzi žiakmi druhého stupňa? Takto...

... viac

Druháci sa naučili čo- to o pohľadniciach.

... viac

 

 

 

Prváci maľovali zimu.

... viac

Naši žiaci sa v ŠKD premenili na sochárov...

... viac

Deti v ŠKD súťažili v kreslení portrétov.

... viac

Prváci vyrábali pre svoje mamičky Valentínky.

... viac

Basketbalisti z 9. roč. boli v obvodnom kole úspešní.

... viac

Druháci si vyrábali vlastný rozvrh hodín.

... viac

Šiestaci pracovali na projekte Maľované čítanie.

... viac

Basketbalistky z 8. a 9. roč. boli v obvodnom kole úspešné.

... viac

 

 

Ako sa víkenduje s koníkom? Niektoré deti si to vyskúšali...

... viac

 

 

 

Čo vyrobili deti v krúžku Šikovné ruky?

... viac

Mestská strelecká liga pokračovala 3. kolom.

... viac

Šiestaci sa stretli so spisovateľom Petrom Karpinským.

... viac

Žiaci 5. ročníka sa na hodinách GEO naučili mnoho zaujímavostí o činnosti sopiek. Svoje vedomosti zúročili v krásnych projektoch.

... viac

Deviataci začali pracovať s programom GIMP.

... viac

Na hodine Fyziky zrealizovali žiaci 6. ročníka svoj druhý projekt.

... viac

Budú z ôsmakov záhradníci?

... viac

Vianočné radosti prvákov a druhákov...

... viac

Vianočná šálka kávy...

... viac

Na hodine Informatiky vyrábali piataci snehové vločky. Bez snehu :-)

... viac

Vážení rodičia,

vzhľadom na sťažnosti vodičov školského autobusového spoja č. 29, ktorý zachádza k Základnej škole Polianska 1, Vás žiadame, aby ste poučili svoje deti o bezpečnosti pri nastupovaní do autobusu a o nebezpečenstve zdržiavania sa na cestnej komunikácii pri príchode autobusu.

Ďakujeme.

Vedenie ZŠ

Podľa § 20 bodu 2, zákona č. 245/2008 o  plnení povinnej školskej dochádzky :

 Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len "zápis". Zápis sa koná od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

 

 

Výsledková listina súťaže iBobor...

... viac
Vyhodnotenie zberu papiera

Oceňovanie žiakov

Zober loptu, nie drogy - basketbal - finále ...

... viac

Sviatky Vianoc sme oslávili aj v škole- koledami, vinšami, divadielkom,... na akadémii pod názvom Vianočný darček.

... viac

6.A a 6.B trieda navštívili Východoslovenské múzeum.

... viac

5. 12. sa pre 1. stupeň uskutočnilo Vystúpenie s rozdávaním darčekov a na 2. stupni Mikulášsky deň.

... viac

V priebehu predvianočných dní prebiehala na našej škole burza s vianočnou tematikou.

... viac

Na hodine Informatiky pokračovali žiaci v práci so softvérom Pivot.

... viac

Súťažiť v recitácii v ruskom jazyku (Ruské slovo) bude tento školský rok Barborka Čemanová z V.A. Prosíme, aby ste ju podporili ohodnotením v nasledujúcom videu:

https://www.youtube.com/watch?v=1LCJA3FfSgk&feature=youtu.be

 

Aké to je byť vedcom, či výskumníkom? Žiaci V.B boli na exkurzii v SAV...

... viac

Dňa 26. 11. 2014 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí.

... viac

Na hodine Informatiky pokračovali žiaci v práci so softvérom Pivot.

... viac

Žiaci 9. ročníka pracovali na nekoľkých hodinách Informatiky na projekte s názvom Môj vzor / Niekto, koho obdivujem / Hrdina v mojich očiach.

... viac

Na hodine Informatiky začali žiaci pracovať so softvérom Pivot.

... viac

Na hodine Fyziky zrealizovali žiaci 8. ročníka svoj druhý projekt.

... viac

Zober loptu, nie drogy - 2. časť...

... viac

Na hodine Fyziky zrealizovali žiaci 7. ročníka svoj prvý projekt.

... viac

Vážení rodičia,

naša škola sa zapojila do národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov a vďaka tomuto projektu, máme možnosť testovať vybraných žiakov.

(Viac info u výchovnej poradkyne.)

Úlohou žiakov 6. ročníka na hodine INF bolo vytvoriť animovaný text.

... viac

Prečo sa 11.11.2014 škola zatvorila až neskoro večer?

... viac

Mestská strelecká liga pokračovala 2. kolom.

... viac

Zároveň s 2. kolom MSL prebehlo OK v streľbe zo vzduchovej pušky.

... viac

Úlohou žiakov 6. ročníka na hodine INF bolo vytvoriť animovaný obrázok.

... viac

Jesenný vetrík zavial listy aj do počítačovej učebne...

... viac

© IM 2009