O školeAktualityAkcie školyFotogalériaNaši žiaciNaše úspechyŠKDŠSZČ Spektrum

ŠJProjekty školyMetodické orgányPedagogickí zamestnanciNepedagogickí zamestnanciKu predmetomŽiacka knižka

Čo je nové na školskej stránke...

 

Oznamy...

V časti O škole / Rozvrhy bol aktualizovaný rozvrh pre 2. polrok školského roka.

Výsledky Testovania 5

Priemerná úspešnosť školy - Matematika - 68,63% (národný priemer 61,99%)

Priemerná úspešnosť školy - Slovenský jazyk a literatúra - 70,68% (národný priemer 66,62%)

V dňoch 1. a 2.4.2016 sa uskutoční Zápis do 1. ročníka (1.4.2016 od 14.00 do 18.00, 2.4.2016 od 8.00 do 12.00). Bližšie informácie budú uverejnené včas na našej stránke.

Zoznam školských potrieb pre 1. ročník

Zoznam potrebných zošitov pre 1. stupeň

Zoznam potrebných zošitov pre 2. stupeň

Jazyková škola

Alokované pracovisko ZUŠ

Kniha návštev

Bulletin o škole

Video o škole

Školský čet

Škola na Facebooku

 

 

 

Počet návštevníkov:

   
(Posledná aktualizácia: 8.2.2016)  

 

 

Vážení rodičia, milé deti,

dovoľujeme si Vás poprosiť o spoluprácu pri aktualizácii nových receptúr do školských jedální a to zeleninových, bezmäsitých a zemiakových pokrmov. Táto aktivita pod názvom „Aktualizácia Materiálovo-spotrebných noriem na rok 2016 očami deti“ sa organizuje na rozšírenie receptúr, ktoré si navrhnú samotné deti.  Mali by to byť pokrmy, ktoré  sa varia doma a sú vaše obľúbené. Získané vhodné receptúry budú pracovnou skupinou vedúcich školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice spracované, vyskúšané a odoslané na MŠVVaŠ SR.

Pri posudzovaní nových noriem a ich zaradení do praxe sa bude vychádzať z nasledovných odporúčaní:

·         zníženie príjmu tuku, spotreby soli, preferovať soľ s obsahom jódu,

·         zníženie spotreby jednoduchých cukrov,

·         zvýšenie spotreby vitamínu C,

·         zvýšenie spotreby vlákniny,

·         zvýšenie spotreby rastlinných bielkovín.

      Žiaci, ktorých najvhodnejšia a najlepšia receptúra bude zaradená do Materiálno-spotrebných noriem aktualizovaných v roku 2016, budú odmenení zaujímavou cenou na metodickom dni pri príležitosti Svetového dňa výživy.

     Tento návrh na aktualizáciu Materiálno-spotrebných noriem očami deti bol navrhnutý s cieľom, že si ich navrhnú samotné deti a že budú mať svoje vlastné receptúry, ktoré obľubujú. Veríme, že zapojením detí do tejto aktivity sa nám podarí zvýšiť počet malých stravníkov v našich školských jedálňach.

Receptúru môžete doručiť vedúcej ŠJ do 29.2.2016 na tomto vzorovom tlačive.

V časti CVČ Spektrum pribudli práce žiakov zo záujmového útvaru Ako na to, počítač.

[... viac]

Vo fotogalérii pribudli fotky zo Snehovej galérie, ktorú vyrobili deti v ŠKD.

[... viac]

Tretiaci sa zúčastnili exkurzie na hasičskej stanici.

[... viac]

Vyhodnotili sme Týždeň globálneho vzdelávania.

[... viac]

Šiestaci pokračujú v práci so softvérom Pivot. Pribudli ďalšie práce žiakov.

[... viac]

Prváci si aj po prázdninách pripomenuli vianočné sviatky návštevou Kostola sv. Ondreja.

[... viac]

Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili exkurzie.

[... viac]

V období pred Vianocami vyrábali ôsmaci kalendár.

[... viac]

Šiestaci pokračujú v práci so softvérom Pivot.

[... viac]

Pribudli ďalšie práce žiakov.

[... viac]

V decembri sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Zoznam úspešných riešiteľov nájdete TU.

Vo fotogalérii pribudli fotky z akadémie pod názvom Vianočný darček.

[... viac]

Pred Vianocami sa na našej škole uskutočnila Vianočná LEGO súťaž.

[... viac]

Dobrý nápad
Žiaci 3. ročníka navštevovali plavecký výcvik.
Čakanie na autobus si dievčatá Hanka Vidricková, Terezka Ľašová a Terezka Pitoňáková krátili skladaním lodičiek z použitých cestovných lístkov.
Počas dvoch týždňov ich poskladali 118 kusov. Nezabudli poďakovať aj svojim spolužiakom, ktorí im použité lístky odovzdávali.

 

[... viac]

Aj našu školu navštívil Mikuláš.

[... viac]

A žiaci druhého stupňa si užili Mikulášsky deň.

[... viac]

Žiaci 6. ročníka sa zúčastnili exkurzie vo Východoslovenskom múzeu.

[... viac]

Šiestaci začali pracovať so softvérom Pivot.

[... viac]

Milí žiaci, tento týždeň (7. - 11. 12.) sa prostredníctvom našej webovej stránky môžete zapojiť do Týždňa globálneho vzdelávania. Každý deň tu nájdete zadanie / úlohu / aktivitu, ktorej splnením sa zaradíte do súťaže o zaujímavé ceny.

1. úloha

2. úloha

3. úloha

4. úloha

5. úloha

Na našej škole sa uskutočnilo OK v šachu.

[... viac]

Pribudli ďalšie v práce prvákov, ktorí kreslili akvárium.

[... viac]

Žiaci tretieho ročníka absolvovali Plavecký výcvik.

[... viac]

Žiaci 8. ročníka zrealizovali na hodine fyziky svoj 2. projekt.

[... viac]

Školský klub detí sa zapojil do súťaže SNEHULIAKOVO DOBRODRUŽSTVO.

[... viac]

Výsledky súťaže iBobor sú už známe.

[... viac]

K 1. projektu žiakov 6. ročníka z fyziky pribudli fotografie.

[... viac]

Pribudli ďalšie v práce prvákov, ktorí kreslili Egypt.

[... viac]

V obvodnom kole Streľby zo vzduchovej pušky boli naši žiaci úspešní.

[... viac]

Mestská strelecká liga pokračovala 2. kolom.

[... viac]

Na našej škole sa uskutočnila tradičná Martinská lampiónová slávnosť.

[... viac]

Žiaci VI.B triedy skrášlili pavilón C obrazom z vŕškov. Všetkým, ktorí prispeli vŕškami, časom a prácou, ďakujeme.

A ako vyzerá Akvárium podľa prvákov?

[... viac]

Naši žiaci sa zúčastnili krajského kola súťaže OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015.

[... viac]

Dňa 5. 11. prebehla na našej škole Súťaž v riešení hlavolamov.

[... viac]

Žiaci 7. ročníka zrealizovali na hodine fyziky svoj 1. projekt.

[... viac]

Športové úspechy žiakov našej školy sa opäť rozrástli. Na OK vo florbale.

[... viac]

Naši chlapci sa úspešne zúčastnili 1. kola súťaže Coca Cola Cup.

[... viac]

Žiaci štvrtého ročníka si pripravili akciu Kvietok pre starých rodičov.

[... viac]

Mestská strelecká liga začala 1. kolom.

[... viac]

Žiaci šiesteho ročníka sa zúčastnili exkurzie v Drienovci.

[... viac]

V priebehu októbra prebiehal na našej škole Zber papiera. Tu sú výsledky.

Naši prváci absolvovali korčuliarsky kurz.

[... viac]

V menovkách pribudli práce žiakov IV.A (2. skupiny) a práce žiakov IV.B triedy.

[... viac]

Žiaci 9. ročníka zrealizovali na hodine fyziky svoj 1. projekt.

[... viac]

V ŠKD sa konala Veselá olympiáda.

[... viac]

Naši deviataci postúpili do krajského kola súťaže OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015.

[... viac]

Žiaci 6. ročníka zrealizovali na hodine fyziky svoj 1. projekt.

[... viac]

Dňa 16. 10. prebehla na našej škole akcia Číta celá rodina.

[... viac]

Naši žiaci sa úspešne ukončili súťaž v basketbale v rámci akcie  Zober loptu, nie drogy.

[... viac]

Dňa 15. 10. prebehla na našej škole Súťaž v riešení hlavolamov. A tu sú výsledky.

Zadania školského kola

Riešenia školského kola

Druháci pomocou kriviek kreslili jesenné listy.

[... viac]

Žiaci našej školy sa zúčastnili Plaveckej štafety.

[... viac]

Žiaci našej školy boli úspešní v KK v cezpoľnom behu.

[... viac]

Ako by mohol vyzerať počítačový vírus? Žiaci ôsmeho ročníka sa o jeho vizualizáciu pokúsili.

[... viac]

Presvedčte sa o šikovnosti prvákov. Na hodine Informatiky pracovali na tému jeseň. (Pribudli práce ďalších žiakov.)

[... viac]

Naši žiaci sa úspešne zúčastnili akcie Zober loptu, nie drogy.

[... viac]

Žiaci našej školy boli úspešní v OK v cezpoľnom behu.

[... viac]

Žiaci 8. ročníka zrealizovali na hodine fyziky svoj 1. projekt.

[... viac]

Na hodine INV si štvrtáci vyrábali menovky.

[... viac]

Máte chvíľku voľného času? Zahrajte si puzzle...

[... viac]

Pripomenuli sme si Európsky deň jazykov.

[... viac]

 

 

 

 

Žiakov 1. stupňa navštívila Jabĺčková pani.

[... viac]

Žiaci 6. ročníka sa zúčastnili akcie Noc výskumníkov.

[... viac]

Na hodine Informatiky štvrtáci napodobňovali maliara Henri Matissa. (Pribudli práce žiakov IV.B triedy.)

[... viac]

IV.A trieda má za sebou prvú tohtoročnú exkurziu.

[... viac]

© IM 2009