O školeAktualityAkcie školyFotogalériaNaši žiaciNaše úspechyŠKDŠSZČ Spektrum

ŠJProjekty školyMetodické orgányPedagogickí zamestnanciNepedagogickí zamestnanciKu predmetomInternetová žiacka knižkaZverejňovanie- zmluvy, faktúry, objednávky

Čo je nové na školskej stránke...

 

Oznamy...

V okresnom kole Matematickej olympiády nás úspešne reprezentovali Oskar Hritz (VII.B) - 1. miesto a Richard Grešák (VII.B) - 6. miesto. Srdečne gratulujeme!

V okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín nás úspešne reprezentovali Matúš Pukančík (IV.B) a Jakub Čeman (V.A), ktorí získali 2. miesto a Mária Hodyová (V.A) a Šimon Železník (IX.A), ktorí získali 3. miesto. Srdečne gratulujeme!

Zoznam školských potrieb pre 1. ročník

V okresnom kole Geografickej olympiády nás úspešne reprezentovali žiaci Barbora Čemanová zo VII.A triedy – 3. miesto a Richard Grešák zo VII.B – 5. miesto. Barbora Čemanová postupuje do krajského kola. Srdečne gratulujeme!

V okresnom kole Biblickej olympiády nás úspešne reprezentovali Annamária Rajničová (VIII.B), Tereza Ondriková (VIII.B), Michaela Špernogová (VIII.A) - získali 1. miesto. Srdečne gratulujeme!

Zoznam potrebných zošitov pre 1. stupeň

Zoznam potrebných zošitov pre 2. stupeň

Jazyková škola

Elokované pracovisko ZUŠ

Kniha návštev

Bulletin o škole

Video o škole

Školský čet

Škola na Facebooku

 

 

 

Počet návštevníkov:

   
(Posledná aktualizácia: 23.4.2017)  

 

Prihláška

 

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj v tomto roku sa uchádzame o 2% z Vašich daní. Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby nájdete tu:

poučenie

vyhlásenie

Ďakujeme.

Rada rodičov pri ZŠ Polianska č.1, Košice n. o.

 

 

Žiaci 7. ročníka zrealizovali 2. projekt z Fyziky.

... viac

 

 

Uskutočnilo sa 4. kolo Mestskej streleckej ligy.

... viac

 

 

Naši žiaci sa zúčastnili 2. kola súťaže Zober loptu, nie drogy vo futsale.

... viac

 

 

Naši žiaci sa zúčastnili 1. kola súťaže Zober loptu, nie drogy vo florbale.

... viac

 

 

Žiaci našej školy vystúpili na Slávnostnej akadémii družobnej školy v Miškovci pri príležitosti týždňa Kazinciho.

... viac

 

 

Uskutočnilo sa 7. kolo Školskej športovej ligy v streľbe.

... viac

 

 

Uskutočnila sa súťaž HOPA CUP.

... viac

 

 

Žiaci 1. stupňa súťažili v Čitateľskej olympiáde.

... viac

 

 

Vo fotogalérii pribudli fotografie z oceňovania žiakov za súťaž Hviezdoslavov Kubín.

... viac

 

 

Žiaci 5. ročníka si v rámci učiva o Zemi prichystali projekty o známych sopkách.

... viac

 

 

Piataci sa zúčastnili Dňa otvorených dverí v SHMÚ.

... viac

 

 

Na našej škole sme privítali predškolákov, ktorí si u nás vyskúšali, aké to je byť ozajstným školákom.

... viac

 

 

 

Uskutočnilo sa školské kolo súťaže Slovenský Slávik.

... viac

 

 

Ako sa číta v tulivakoch?

... viac

 

 

Naši chlapci sa zúčastnili OK vo volejbale.

... viac

 

 

 

Uskutočnilo sa 3. kolo Mestskej streleckej ligy.

... viac

 

 

Uskutočnilo sa 6. kolo Školskej športovej ligy v streľbe.

... viac

 

 

Žiaci V.B triedy boli testovať svoju silu a odvahu na lezeckej stene.

... viac

 

 

V dňoch 1. a 2 3. sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

... viac

 

 

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa zúčastnili akcie Priateľstvo bez hraníc.

... viac

 

 

Naši žiaci sa zúčastnili KK v streľbe zo vzduchovej pušky.

... viac

 

 

Uskutočnilo sa 2. kolo Mestskej streleckej ligy.

... viac

 

 

Naši žiaci sa zúčastnili 1. kola súťaže Zober loptu, nie drogy vo futsale.

... viac

 

 

Žiaci 6. ročníka zrealizovali 2. projekt z Fyziky.

... viac

 

 

Do fotogalérie pribudli fotky z Lyžiarskeho výcvikového kurzu.

... viac

 

 

Žiaci 8. ročníka zrealizovali 3. projekt z Fyziky.

... viac

 

 

Tretiaci z III.L spolu s členkami Únie žien a Klubu dôchodcov si zorganizovali Valentínske čítanie.

... viac

 

 

Uskutočnilo sa 5. kolo Školskej športovej ligy v streľbe.

... viac

 

 

Naša škola sa zapojila do projektu Educate Slovakia...

... viac

 

 

Štvrtáci sa učili (aj) s Legom.

... viac

 

 

1. polrok školského roka sme ukončili Karnevalom.

... viac

 

 

V ŠKD vytvorili žiaci snehové sochy, ktoré si môžete pozrieť v Snehovej galérii.

... viac

 

 

V ŠKD sa uskutočnila súťaž Nakresli portrét.

... viac

 

 

V časti CVČ Spektrum pribudli práce žiakov ZÚ Šikovné ruky.

... viac

 

 

Uskutočnilo sa 4. kolo Školskej športovej ligy v streľbe.

... viac

 

 

Uskutočnilo sa 1. kolo Mestskej streleckej ligy.

... viac

 

 

Štvrtáci vyrábali na hodine INF animovaný text.

... viac

 

 

Tretiaci sa pred Vianočnými prázdninami zúčastnili akcie Vianočné čítanie.

... viac

 

 

Na hodinách INF ukončili piataci prácu s grafikou.

... viac

 

 

Pribudli práce siedmakov - animácie.

... viac

 

 

Naši žiaci sa zúčastnili finálového kola súťaže Zober loptu, nie drogy v basketbale.

... viac

 

 

Uskutočnilo sa 3. kolo Školskej športovej ligy v streľbe.

... viac

 

 

V časti CVČ Spektrum pribudli práce žiakov ZÚ Ako na to, počítač.

... viac

 

 

Do fotogalérie pribudli fotky z Vianočnej burzy.

... viac

 

 

Piataci zdravo piekli.

... viac

 

 

Do fotogalérie pribudli fotky z akcie Čierno - biely deň.

... viac

 

 

Naši tretiaci boli v škôlke čítať...

... viac

 

 

V časti CVČ Spektrum pribudli práce žiakov ZÚ Šikovné ruky.

... viac

 

 

Koncom októbra mali deti v ŠKD Šarkaniádu.

... viac

 

 

Žiaci 8. ročníka zrealizovali 2. projekt z Fyziky.

... viac

 

 

Naši žiaci sa zúčastnili OK v streľbe zo vzduchovej pušky.

... viac

 

 

Uskutočnilo sa 2. kolo Školskej športovej ligy v streľbe.

... viac

 

 

Na hodinách INF sa siedmaci učili vytvárať animáciu.

... viac

 

 

Žiaci 2. ročníka kreslili na hodine INF Mesto.

... viac

 

 

Žiaci 1. ročníka kreslili na hodine INF Akvárium.

... viac

 

 

Na hodine INF realizovali žiaci 5. ročníka svoj návrh na patchwork.

... viac

 

 

Žiaci 3. ročníka kreslili na hodine INV Indiána.

... viac

 

 

Žiaci 9. ročníka navrhovali Logo antivírusového programu.

... viac

 

 

Žiaci 7. ročníka navrhovali Logo operačného systému.

... viac

 

 

Uskutočnilo sa 1. kolo Školskej športovej ligy v streľbe.

... viac

 

 

Do fotogalérie pribudli fotky z akcie Zober loptu, nie drogy - basketbal.

... viac

 

 

Na 1. stupni sa uskutočnila Martinská lampiónová slávnosť.

... viac

 

 

Koncom októbra sa na našej škole uskutočnila akcia Halloween-ské čítanie.

... viac

 

 

Piataci vyrábali dekoráciu na dvere do PC- učebne.

... viac

 

 

Žiaci 7. ročníka zrealizovali 1. projekt z Fyziky.

... viac

 

 

Naši chlapci reprezentovali školu na akcii Futsal Cup.

... viac

 

 

Žiaci 6. ročníka zrealizovali 1. projekt z Fyziky.

... viac

 

 

Ako vyzerá vyučovanie na Chodníku zvedavých myšiek?

... viac

 

 

V časti Akcie školy sa dozviete viac o akcii Číta celá rodina.

... viac

 

 

Tretiaci sa naučili využívať osi súmerností.

... viac

 

 

V predmete Informatika pribudli práce prvákov z I. N na tému Jesenné zátišie.

... viac

 

 

Do fotogalérie pribudli fotky z akcie Kvietok pre starkých.

... viac

 

 

Žiaci 9. ročníka zrealizovali 1. projekt z Fyziky.

... viac

 

 

Tretiaci sa naučili v akej podobe vyviera podzemná voda.

... viac

 

 

V predmete Informatika pribudli práce tretiakov na tému Práca s oblasťou.

... viac

 

 

V predmete Informatika pribudli práce druhákov na tému Jesenný strom.

... viac

 

 

Naši žiaci sa zúčastnili KK v cezpoľnom behu.

... viac

 

 

Do fotogalérie pribudli fotky z činnosti záujmového útvaru Víkendy s koníkom.

... viac

 

 

V ŠKD sa konala Veselá olympiáda.

... viac

 

 

Žiaci 8. ročníka zrealizovali 1. projekt z Fyziky.

... viac

 

 

Naši žiaci sa úspešne zúčastnili OK v cezpoľnom behu.

... viac

 

 

V časti Ku predmetom / Informatická výchova pribudli práce tretiakov.

... viac

 

 

V pondelok, 26. septembra 2016 si ako všetky školy v členských krajinách Európskej Únie, aj naša škola pripomenula Európsky deň jazykov.

... viac

Niektorí žiaci sa zúčastnili pri tejto príležitosti akcie v meste.

... viac

 

 

Druháci už vedia, čo je hardvér.

... viac

 

 

Na 1. stupni sa uskutočnila akcia Slávnosť jabĺčkovej panej.

... viac

 

 

Aj tretiaci sa zapojili do Európskeho týždňa športu.

... viac

 

 

V rámci Európskeho týždňa športu sa naši žiaci zúčastnili akcie 24 hodín v bazéne.

... viac

 

 

Mesto Košice ako Európske mesto športu 2016 organizuje v dňoch 10. -17. septembra 2016 Európsky týždeň športu. V rámci tohto podujatia by sme Vás chceli poprosiť o účasť Vás a  Vašich detí na jednotlivých športových akciách.

... viac

 

 

Vo fotogalérii pribudli fotky zo Slávnostného otvorenia školského roka.

... viac

 

 

V lete sa na našej škole organizoval Letný tábor.

... viac

 

 

© IM 2009