O školeAktualityAkcie školyFotogalériaNaši žiaciNaše úspechyŠKDŠSZČ Spektrum

ŠJProjekty školyMetodické orgányPedagogickí zamestnanciNepedagogickí zamestnanciKu predmetomŽiacka knižka

Čo je nové na školskej stránke....

(Posledná aktualizácia: 28.8.2014)

 

Čo nás čaká v septembri...

 • Slávnostné otvorenie školského roka
 • Pamätný deň holokaustu
 • Plenárne zasadnutie ZR, triedne aktívy ZR
 • Exkurzia Kosit - IX.A, IX.B
 • Projekt Janko Hraško II
 • Veselá olympiáda
 • Slávnosť jabĺčkovej panej
 • Deň na kolieskach
 • Beseda v knižnici -  III.A
 • Svetový deň mlieka
 • Európsky deň jazykov
 • Exkurzia - Kostol sv. Ondreja - 1.roč.

Kniha návštev

Bulletin o škole

Video o škole

Školský čet

Škola na Facebooku

Počet návštevníkov:

© IM 2009

   

Rozvrhy tried na školský rok 2014/2015

... viac

OZNAM

Slávnostné otvorenie školského roka 2014 / 2015 sa uskutoční 2. 9. 2014 o 9:00 na školskom dvore.

Aktualizované zoznamy žiakov tried 2. - 9. ročníka

... viac

OZNAM

Dňa 2. 9. bude školská jedáleň v prevádzke. Pokiaľ máte záujem v tento deň o obed, je potrebné prihlásiť dieťa telefonicky alebo mailom. (Kontakty nájdete v časti O škole alebo ŠJ.)

Zoznam žiakov do 1.L triedy

... viac

Zoznam žiakov do 1.S triedy

... viac

Zoznam pomôcok do 2. ročníka

... viac

Zoznam pomôcok do 3. ročníka 

... viac

Zoznam pomôcok do 4. ročníka

... viac

Zoznam pomôcok do 5. ročníka

... viac

Zoznam pomôcok do 6. ročníka

... viac

Zoznam pomôcok do 7. ročníka

... viac

Zoznam pomôcok do 8. ročníka

... viac

Zoznam pomôcok do 9. ročníka

... viac

Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2014 / 2015

... viac

Jazyková škola pokračuje vo svojej činnosti od septembra 2014.

... viac

Prihláška

... viac