O školeAktualityAkcie školyFotogalériaNaši žiaciNaše úspechyŠKDŠSZČ Spektrum

ŠJProjekty školyMetodické orgányPedagogickí zamestnanciNepedagogickí zamestnanciKu predmetomInternetová žiacka knižkaZverejňovanie- zmluvy, faktúry, objednávky

Čo je nové na školskej stránke...

 

Oznamy... 

Ponuka voľných pracovných miest

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2016/2017

Zoznam školských potrieb pre 1. ročník

Zoznam potrebných zošitov pre 1. stupeň

Zoznam potrebných zošitov pre 2. stupeň

Jazyková škola

Alokované pracovisko ZUŠ

Kniha návštev

Bulletin o škole

Video o škole

Školský čet

Škola na Facebooku

 

 

 

Počet návštevníkov:

   
(Posledná aktualizácia: 25.7.2016)  

 

Takto sme sa rozlúčili so školským rokom...

[... viac]

 

 

Žiaci III.A triedy boli na výlete v Prešove a Solivare.

[... viac]

 

 

II.L trieda sa so školským rokom a pani učiteľkou rozlúčila takto...

[... viac]

 

 

Žiaci 4. ročníka sa koncom školského roka zúčastnili Školy v prírode.

[... viac]

 

 

Prváci a druháci boli na výlete na Alpinke.

[... viac]

 

 

Do albumu Deň Zeme pribudli nové fotografie...

[... viac]

 

 

Vyhodnotenie zberu papiera

 

 

Žiaci 8. ročníka zrealizovali na hodine fyziky svoj 4. projekt.

[... viac]

 

 

Naši strelci sa zúčastnili súťaže O pohár primátora mesta Košice.

[... viac]

 

 

Tradíciou našej školy je Slávnostná akadémia spojená s oceňovaním najúspešnejších žiakov a vyraďovaním deviatakov.

[... viac]

 

 

Naši žiaci sa zúčastnili KK v atletike.

[... viac]

 

 

Žiaci 6. ročníka zrealizovali na hodine fyziky svoj 4. projekt.

[... viac]

 

 

Aj v tomto školskom roku sme tradične oslávili Deň detí Podhradovými detskými hrami.

[... viac]

 

 

Žiaci 9. ročníka zrealizovali na hodine fyziky svoj 2. projekt.

[... viac]

 

 

Žiaci 1. stupňa športovali...

[... viac]

 

 

Žiaci 1. stupňa si pripomínali Deň mlieka.

[... viac]

 

 

Naši žiaci sa veľmi úspešne prezentovali na OK v atletike.

[... viac]

 

 

Prváci na hodine Informatiky vyrábali svoj záverečný projekt.

[... viac]

 

 

Žiaci VII. A triedy si vytvorili model záhradky.

[... viac]

 

 

Prváci vystupovali pre mamky a ockov.

[... viac]

 

 

Naši žiaci sa úspešne zúčastnili akcie Zober loptu, nie drogy (florbal - finále).

[... viac]

 

 

Žiaci 2. - 4. ročníka sa zúčastnili Divadelného predstavenia.

[... viac]

 

 

Žiaci 1. stupňa a ŠKD mali Majáles.

[... viac]

 

 

Druháci mali Deň na kolieskach.

[... viac]

 

 

Naši žiaci sa zúčastnili finálového kola akcie Zober loptu, nie drogy (volejbal mix).

[... viac]

 

 

Naši strelci sa zúčastnili súťaže Memoriál Kopeckého.

[... viac]

 

 

Šiestaci sa v rámci akcie Dni mesta Košice zúčastnili exkurzie s matematicko - výtvarným zameraním.

[... viac]

 

 

Šiestaci boli prezentovať a odovzdávať maľované čítanie.

[... viac]

 

 

Aj v náročnej súťaži Mladý záchranár CO si naši žiaci viedli dobre.

[... viac]

 

 

Naši žiaci sa zúčastnili základného kola akcie Zober loptu, nie drogy (volejbal mix).

[... viac]

 

 

Naši žiaci sa zúčastnili finále akcie Zober loptu, nie drogy (futsal).

[... viac]

 

 

Žiaci 6. ročníka zrealizovali na hodine fyziky svoj 3. projekt.

[... viac]

 

 

Takto na našej škole prebiehal Deň Zeme...

[... viac]

 

 

Tretiaci a štvrtáci sa zúčastnili výchovného koncertu.

[... viac]

 

 

Naši žiaci boli čítať škôlkarom v Kavečanoch.

[... viac]

 

 

Žiaci 7. ročníka zrealizovali na hodine fyziky svoj 2. projekt.

[... viac]

 

 

Pribudli ďalšie fotografie k akcii - Svetový deň meteorológie.

[... viac]

 

 

Mestská strelecká liga skončila finálovým kolom.

[... viac]

 

 

Šiestaci vyrábali maľované čítanie.

[... viac]

 

 

Prebehlo školské kolo súťaže Slávik Slovenska.

[... viac]

 

 

Na 1. stupni sa konala akcia Jarná slávnosť.

[... viac]

 

 

V rámci Svetového dňa meteorológie sa niektorí žiaci zúčastnili exkurzie.

[... viac]

 

 

Uskutočnilo sa diecézne kolo Biblickej olympiády.

[... viac]

 

 

Pre žiakov tretieho ročníka pripravila p. policajtka kpt. Ing. Anna Hospodárová, PhD. besedu na tému Šikana a drogy.

[... viac]

 

 

Naši žiaci sa zúčastnili akcie Zober loptu, nie drogy (futsal).

[... viac]

 

 

Uskutočnilo sa okresné kolo vo volejbale chlapcov.

[... viac]

 

 

V Obvodnom kole Matematickej olympiády nás reprezentovali šiestaci- Oskar Hritz zo VI.B, ktorý  získal 1. miesto a Richard Grešák zo VI.B, ktorý získal 10. miesto. K úspešnej účasti im srdečne gratulujeme.

 

 

Uskutočnilo sa okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

[... viac]

 

 

Po roku u nás v škole opäť učili rodičia.

[... viac]

 

 

Prváci z I.T triedy navštívili knižnicu.

[... viac]

 

 

Naši strelci sa zúčastnili novej súťaže Hopa cup.

[... viac]

 

 

Mestská strelecká liga pokračovala 4. kolom.

[... viac]

 

 

Srdečne gratulujeme Oskarovi Hritzovi zo VI.B triedy, ktorý v OK Pytagoriády získal 1. miesto.

 

 

V OK vo futsale sme si hanbu neurobili.

[... viac]

 

 

Naši žiaci sa úspešne zúčastnili akcie Zober loptu, nie drogy (florbal).

[... viac]

 

 

Naši žiaci úspešne reprezentovali školu v Biblickej olympiáde.

[... viac]

 

 

Naši žiaci sa úspešne zúčastnili akcie Zober loptu, nie drogy (futsal).

[... viac]

 

 

Žiaci 8. ročníka zrealizovali na hodine fyziky svoj 3. projekt.

[... viac]

 

 

Na hodinách jazykového vyučovania sme si prezentovali rôzne zvyky a tradície v Rusku a v Nemecku.

[... viac]

 

 

Naše dievčatá a chlapci súťažili v basketbale.

[... viac]

[... viac]

 

 

Sviatok sv. Valentína nám spestril Žiacky parlament valentínskou poštou.

[... viac]

 

 

Niektorí šiestaci pripravili projekty k téme Oceánia.

[... viac]

 

 

Naši piataci sa na geografii venovali učivu o sopkách aj vytvorením projektov.

[... viac]

 

 

Naši tretiaci vytvorili na anglickom jazyku krásne projekty.

[... viac]

 

 

Naši žiaci majú úspešne za sebou Lyžiarsky výcvikový kurz.

[... viac]

 

 

Úspešne sme sa zúčastnili súťaže Ruské slovo.

[... viac]

 

 

Úspešne sme sa zúčastnili súťaže matX.

[... viac]

 

Žiaci 6. ročníka zrealizovali na hodine fyziky svoj 2. projekt.

[... viac]

Zúčastnili sme sa krajského kola v Streľbe zo vzduchovej pušky.

[... viac]

Mestská strelecká liga pokračovala 3. kolom.

[... viac]

V záujmovom útvare Šikovné ruky vznikli aj takéto práce...

[... viac]

V ŠKD kreslili žiaci portrét.

[... viac]

V časti Naše úspechy pribudli informácie o umiestneniach našich žiakov.

[... viac]

V časti CVČ Spektrum pribudli práce žiakov zo záujmového útvaru Ako na to, počítač.

[... viac]

Vo fotogalérii pribudli fotky zo Snehovej galérie, ktorú vyrobili deti v ŠKD.

[... viac]

Tretiaci sa zúčastnili exkurzie na hasičskej stanici.

[... viac]

Vyhodnotili sme Týždeň globálneho vzdelávania.

[... viac]

Šiestaci pokračujú v práci so softvérom Pivot. Pribudli ďalšie práce žiakov.

[... viac]

Prváci si aj po prázdninách pripomenuli vianočné sviatky návštevou Kostola sv. Ondreja.

[... viac]

Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili exkurzie.

[... viac]

V období pred Vianocami vyrábali ôsmaci kalendár.

[... viac]

Šiestaci pokračujú v práci so softvérom Pivot.

[... viac]

Pribudli ďalšie práce žiakov.

[... viac]

V decembri sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Zoznam úspešných riešiteľov nájdete TU.

Vo fotogalérii pribudli fotky z akadémie pod názvom Vianočný darček.

[... viac]

Pred Vianocami sa na našej škole uskutočnila Vianočná LEGO súťaž.

[... viac]

Dobrý nápad
Žiaci 3. ročníka navštevovali plavecký výcvik.
Čakanie na autobus si dievčatá Hanka Vidricková, Terezka Ľašová a Terezka Pitoňáková krátili skladaním lodičiek z použitých cestovných lístkov.
Počas dvoch týždňov ich poskladali 118 kusov. Nezabudli poďakovať aj svojim spolužiakom, ktorí im použité lístky odovzdávali.

 

[... viac]

Aj našu školu navštívil Mikuláš.

[... viac]

A žiaci druhého stupňa si užili Mikulášsky deň.

[... viac]

Žiaci 6. ročníka sa zúčastnili exkurzie vo Východoslovenskom múzeu.

[... viac]

Šiestaci začali pracovať so softvérom Pivot.

[... viac]

Milí žiaci, tento týždeň (7. - 11. 12.) sa prostredníctvom našej webovej stránky môžete zapojiť do Týždňa globálneho vzdelávania. Každý deň tu nájdete zadanie / úlohu / aktivitu, ktorej splnením sa zaradíte do súťaže o zaujímavé ceny.

1. úloha

2. úloha

3. úloha

4. úloha

5. úloha

Na našej škole sa uskutočnilo OK v šachu.

[... viac]

Pribudli ďalšie v práce prvákov, ktorí kreslili akvárium.

[... viac]

Žiaci tretieho ročníka absolvovali Plavecký výcvik.

[... viac]

Žiaci 8. ročníka zrealizovali na hodine fyziky svoj 2. projekt.

[... viac]

Školský klub detí sa zapojil do súťaže SNEHULIAKOVO DOBRODRUŽSTVO.

[... viac]

Výsledky súťaže iBobor sú už známe.

[... viac]

K 1. projektu žiakov 6. ročníka z fyziky pribudli fotografie.

[... viac]

Pribudli ďalšie v práce prvákov, ktorí kreslili Egypt.

[... viac]

V obvodnom kole Streľby zo vzduchovej pušky boli naši žiaci úspešní.

[... viac]

Mestská strelecká liga pokračovala 2. kolom.

[... viac]

Na našej škole sa uskutočnila tradičná Martinská lampiónová slávnosť.

[... viac]

Žiaci VI.B triedy skrášlili pavilón C obrazom z vŕškov. Všetkým, ktorí prispeli vŕškami, časom a prácou, ďakujeme.

A ako vyzerá Akvárium podľa prvákov?

[... viac]

Naši žiaci sa zúčastnili krajského kola súťaže OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015.

[... viac]

Dňa 5. 11. prebehla na našej škole Súťaž v riešení hlavolamov.

[... viac]

Žiaci 7. ročníka zrealizovali na hodine fyziky svoj 1. projekt.

[... viac]

Športové úspechy žiakov našej školy sa opäť rozrástli. Na OK vo florbale.

[... viac]

Naši chlapci sa úspešne zúčastnili 1. kola súťaže Coca Cola Cup.

[... viac]

Žiaci štvrtého ročníka si pripravili akciu Kvietok pre starých rodičov.

[... viac]

Mestská strelecká liga začala 1. kolom.

[... viac]

Žiaci šiesteho ročníka sa zúčastnili exkurzie v Drienovci.

[... viac]

V priebehu októbra prebiehal na našej škole Zber papiera. Tu sú výsledky.

Naši prváci absolvovali korčuliarsky kurz.

[... viac]

V menovkách pribudli práce žiakov IV.A (2. skupiny) a práce žiakov IV.B triedy.

[... viac]

Žiaci 9. ročníka zrealizovali na hodine fyziky svoj 1. projekt.

[... viac]

V ŠKD sa konala Veselá olympiáda.

[... viac]

Naši deviataci postúpili do krajského kola súťaže OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015.

[... viac]

Žiaci 6. ročníka zrealizovali na hodine fyziky svoj 1. projekt.

[... viac]

Dňa 16. 10. prebehla na našej škole akcia Číta celá rodina.

[... viac]

Naši žiaci sa úspešne ukončili súťaž v basketbale v rámci akcie  Zober loptu, nie drogy.

[... viac]

Dňa 15. 10. prebehla na našej škole Súťaž v riešení hlavolamov. A tu sú výsledky.

Zadania školského kola

Riešenia školského kola

Druháci pomocou kriviek kreslili jesenné listy.

[... viac]

Žiaci našej školy sa zúčastnili Plaveckej štafety.

[... viac]

Žiaci našej školy boli úspešní v KK v cezpoľnom behu.

[... viac]

Ako by mohol vyzerať počítačový vírus? Žiaci ôsmeho ročníka sa o jeho vizualizáciu pokúsili.

[... viac]

Presvedčte sa o šikovnosti prvákov. Na hodine Informatiky pracovali na tému jeseň. (Pribudli práce ďalších žiakov.)

[... viac]

Naši žiaci sa úspešne zúčastnili akcie Zober loptu, nie drogy.

[... viac]

Žiaci našej školy boli úspešní v OK v cezpoľnom behu.

[... viac]

Žiaci 8. ročníka zrealizovali na hodine fyziky svoj 1. projekt.

[... viac]

Na hodine INV si štvrtáci vyrábali menovky.

[... viac]

Máte chvíľku voľného času? Zahrajte si puzzle...

[... viac]

Pripomenuli sme si Európsky deň jazykov.

[... viac]

 

 

 

 

Žiakov 1. stupňa navštívila Jabĺčková pani.

[... viac]

Žiaci 6. ročníka sa zúčastnili akcie Noc výskumníkov.

[... viac]

Na hodine Informatiky štvrtáci napodobňovali maliara Henri Matissa. (Pribudli práce žiakov IV.B triedy.)

[... viac]

IV.A trieda má za sebou prvú tohtoročnú exkurziu.

[... viac]

© IM 2009