O školeAktualityAkcie školyFotogalériaNaši žiaciNaše úspechyŠKDŠSZČ Spektrum

ŠJProjekty školyMetodické orgányPedagogickí zamestnanciNepedagogickí zamestnanciKu predmetomInternetová žiacka knižkaZverejňovanie- zmluvy, faktúry, objednávky

Čo je nové na školskej stránke...

 

Oznamy...

V časti O škole boli zaktualizované informácie o Žiackom parlamente.

 

V časti Školský klub detí boli aktualizované akcie na tento školský rok.

V časti Metodické orgány boli zaktualizované informácie o PK cudzích jazykov; MZ 1. - 4.; PK MAT, FYZ, INF, INV, TECH, SVP; PK SJL, ETV a NAV; MZ cudzích jazykov v ročníkoch 1 - 4

Vážení rodičia,

prihlásiť na stravu v školskej jedálni je potrebné svoje dieťa mailom alebo telefonicky (kontakty sú uvedené v časti Školská jedáleň). Obed sa podáva od 5. 9. a desiata od 6. 9. 2016.

 

 

V časti O škole sú zaktualizované rozvrhy jednotlivých tried.

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2016/2017

Zoznam školských potrieb pre 1. ročník

Zoznam potrebných zošitov pre 1. stupeň

Zoznam potrebných zošitov pre 2. stupeň

Jazyková škola

Alokované pracovisko ZUŠ

Kniha návštev

Bulletin o škole

Video o škole

Školský čet

Škola na Facebooku

 

 

 

Počet návštevníkov:

   
(Posledná aktualizácia: 25.9.2016)  

 

Na 1. stupni sa uskutočnila akcia Slávnosť jabĺčkovej panej.

... viac

 

 

Aj tretiaci sa zapojili do Európskeho týždňa športu.

... viac

 

 

V rámci Európskeho týždňa športu sa naši žiaci zúčastnili akcie 24 hodín v bazéne.

... viac

 

 

Mesto Košice ako Európske mesto športu 2016 organizuje v dňoch 10. -17. septembra 2016 Európsky týždeň športu. V rámci tohto podujatia by sme Vás chceli poprosiť o účasť Vás a  Vašich detí na jednotlivých športových akciách.

... viac

 

 

Vo fotogalérii pribudli fotky zo Slávnostného otvorenia školského roka.

... viac

 

 

V lete sa na našej škole organizoval Letný tábor.

... viac

 

 

© IM 2009