O školeAktualityAkcie školyFotogalériaNaši žiaciNaše úspechyŠKDŠSZČ Spektrum

ŠJProjekty školyMetodické orgányPedagogickí zamestnanciNepedagogickí zamestnanciKu predmetomŽiacka knižka

Čo je nové na školskej stránke....

(Posledná aktualizácia: 26.11.2014)

 

Čo nás čaká v novembri...

  • Návštevy knižnice
  • Olympiáda SJL- školské kolo
  • Projekt Janko Hraško
  • Martinská lampiónová slávnosť
  • Deň otvorených dverí
  • Zdravé pochúťky pre malých a veľkých
  • iBobor
  • 2.kolo MSL
  • Klasifikačná porada
  • Triedne aktívy

Kniha návštev

Bulletin o škole

Video o škole

Školský čet

Škola na Facebooku

 

 

 

Počet návštevníkov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
OZNAM

Vážení rodičia,

prosíme Vás o vyplatenie šekov (školská jedáleň, CVČ) do 15. 12. 2014, kvôli potrebe koncoročného zúčtovania.

Ďakujeme.

Na hodine Informatiky začali žiaci pracovať so softvérom Pivot.

... viac

Na hodine Fyziky zrealizovali žiaci 8. ročníka svoj druhý projekt.

... viac

Zober loptu, nie drogy - 2. časť...

... viac

Na hodine Fyziky zrealizovali žiaci 7. ročníka svoj prvý projekt.

... viac
OZNAM

Vážení rodičia,

naša škola sa zapojila do národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov a vďaka tomuto projektu, máme možnosť testovať vybraných žiakov.

(Viac info u výchovnej poradkyne.)

Úlohou žiakov 6. ročníka na hodine INF bolo vytvoriť animovaný text.

... viac
Vyhodnotenie zberu papiera

Prečo sa 11.11.2014 škola zatvorila až neskoro večer?

... viac

Mestská strelecká liga pokračovala 2. kolom.

... viac

Zároveň s 2. kolom MSL prebehlo OK v streľbe zo vzduchovej pušky.

... viac

Úlohou žiakov 6. ročníka na hodine INF bolo vytvoriť animovaný obrázok.

... viac

Jesenný vetrík zavial listy aj do počítačovej učebne...

... viac

Coca Cola CUP... a ako ho skomplikoval dážď...

... viac

Prebehlo OK v stolnom tenise.

... viac

Prečo spali siedmaci a ôsmaci v škole?

... viac

Zober loptu, nie drogy - 1. časť...

... viac

Mestská strelecká liga začala svojím 1. kolom.

... viac

Na hodine Fyziky zrealizovali žiaci 8. ročníka svoj prvý projekt.

... viac

Žiaci IV.A a IV.B vytvárali Leaflets.

... viac

Súťaž o najlepší jablkový koláč + tvorivé dielne = Poobedie s jablkom

... viac

Ako vzniká kniha v IV.B?

... viac

Na hodine Fyziky zrealizovali žiaci 6. ročníka svoj prvý projekt.

... viac

Na hodine Fyziky zrealizovali žiaci 9. ročníka svoj prvý projekt.

... viac
Tretiaci kreslili hlavu indiána. ... viac

Piataci kreslili zviera. ... viac

Tretiaci kreslili symetrické obrázky. ... viac

Piataci sa na hodine INF učili o technike patchwork. ... viac

Po animáciách zvládli druháci aj ilustrácie. ... viac

Aké to je, keď číta celá rodina? ... viac

Bezpečnosť na Internete je úvodnou témou hodín INF na 2. stupni ZŠ. ... viac

Každý rok majú všetky triedy pár hodín literatúry v knižnici. ... viac

Letové ukážky dravcov na Aničke... ... viac

Hodina biológie v prírode... ... viac

Animácie v podaní druhákov... ... viac

Hmyz na hodine INV... ... viac

Viete čo je vitráž? Tretiaci áno... ... viac

Druháci, ktorí si chcú vyskúšať tvorbu animácie, nájdu link tu.

Kde rastú jabĺčka Jabĺčkovej panej? Druháci vedia ... ... viac

Prváci boli na exkurzii v Kostole sv. Ondreja ... ... viac

Európsky deň jazykov na našej škole... ... viac

V ŠKD bol zrealizovaný projekt Šport a hra. ... viac

Navštívila nás Jabĺčková pani... ... viac

Zapoj sa do súťaže TAKTIK! ... viac

Žiaci 9. ročníka boli na exkurzii v Kosite. ... viac

Naši žiaci sa zúčastnili akcie Parking day. ... viac

Na hodinách INV sa žiaci 2.ročníka učili o hardvéri. ... viac

Zaktualizované údaje Predmetovej komisie Biológie, Chémie a Geografie ... viac

Zapoj sa do súťaže MAKS! ... viac

Zapoj sa do súťaže MATIK! ... viac

Zapoj sa do súťaže MALYNÁR! ... viac

Zapoj sa do súťaže PIKOMAT! ... viac

Zaktualizované údaje Predmetovej komisie Slovenského jazyka a literatúry ... viac

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutočnilo dňa 2.9.2014 na školskom dvore našej ZŠ... ... viac

Jazyková škola pokračuje vo svojej činnosti od septembra 2014. ... viac
Prihláška ... viac
Poplatky .. viac

Zaktualizované údaje Metodického združenia 1. - 4. ročníka ... viac

Zaktualizované údaje Predmetovej komisie Matematiky, Fyziky, Techniky, Sveta práce, Informatiky a Informatickej výchovy ... viac

Tlačivá na stiahnutie pre ZŠ ... viac

Tlačivá na stiahnutie pre ŠKD ... viac

Zaktualizované údaje Predmetovej komisie cudzích jazykov

... viac

Zaktualizované údaje Predmetovej komisie Hudobnej výchovy, Výtvarnej výchovy, Výchovy umením a Telesnej a športovej výchovy

... viac

Zaktualizované údaje Predmetovej komisie Dejepisu, Občianskej náuky, Etickej výchovy, Náboženskej výchovy

... viac

Rozvrhy tried na školský rok 2014/2015

... viac

Aktualizované zoznamy žiakov tried 2. - 9. ročníka

... viac

OZNAM

Dňa 2. 9. bude školská jedáleň v prevádzke. Pokiaľ máte záujem v tento deň o obed, je potrebné prihlásiť dieťa telefonicky alebo mailom. (Kontakty nájdete v časti O škole alebo ŠJ.)

Zoznam žiakov 1.L triedy

... viac

Zoznam žiakov 1.S triedy

... viac

Zoznam pomôcok do 2. ročníka

... viac

Zoznam pomôcok do 3. ročníka 

... viac

Zoznam pomôcok do 4. ročníka

... viac

Zoznam pomôcok do 5. ročníka

... viac

Zoznam pomôcok do 6. ročníka

... viac

Zoznam pomôcok do 7. ročníka

... viac

Zoznam pomôcok do 8. ročníka

... viac

Zoznam pomôcok do 9. ročníka

... viac

Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2014 / 2015

... viac

© IM 2009