O školeAktualityAkcie školyFotogalériaNaši žiaciNaše úspechyŠKDŠSZČ Spektrum

ŠJProjekty školyMetodické orgányPedagogickí zamestnanciNepedagogickí zamestnanciKu predmetomŽiacka knižka

Čo je nové na školskej stránke....

(Posledná aktualizácia: 13.10.2014)

 

Čo nás čaká v októbri...

  • Účelové cvičenie
  • Návštevy knižnice
  • Vystúpenie pre dôchodcov
  • Dravce - letové ukážky
  • Tvorivé dielne
  • Šarkaniáda
  • Kvietok pre mojich starkých
  • Haloweenske čítanie a noc v škole
  • Jesenné prázdniny

Kniha návštev

Bulletin o škole

Video o škole

Školský čet

Škola na Facebooku

 

 

 

Počet návštevníkov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Hmyz na hodine INV ... viac

Viete čo je vitráž? Tretiaci áno... ... viac

Druháci, ktorí si chcú vyskúšať tvorbu animácie, nájdu link tu.

Kde rastú jabĺčka Jabĺčkovej panej? Druháci vedia ... ... viac

Prváci boli na exkurzii v Kostole sv. Ondreja ... ... viac

Európsky deň jazykov na našej škole... ... viac

V ŠKD bol zrealizovaný projekt Šport a hra. ... viac

Navštívila nás Jabĺčková pani... ... viac

Zapoj sa do súťaže TAKTIK! ... viac

Žiaci 9. ročníka boli na exkurzii v Kosite. ... viac

Naši žiaci sa zúčastnili akcie Parking day. ... viac

Na hodinách INV sa žiaci 2.ročníka učili o hardvéri. ... viac

Zaktualizované údaje Predmetovej komisie Biológie, Chémie a Geografie ... viac

Zapoj sa do súťaže MAKS! ... viac

Zapoj sa do súťaže MATIK! ... viac

Zapoj sa do súťaže MALYNÁR! ... viac

Zapoj sa do súťaže PIKOMAT! ... viac

Zaktualizované údaje Predmetovej komisie Slovenského jazyka a literatúry ... viac

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutočnilo dňa 2.9.2014 na školskom dvore našej ZŠ... ... viac

Jazyková škola pokračuje vo svojej činnosti od septembra 2014. ... viac
Prihláška ... viac
Poplatky .. viac

Zaktualizované údaje Metodického združenia 1. - 4. ročníka ... viac

Zaktualizované údaje Predmetovej komisie Matematiky, Fyziky, Techniky, Sveta práce, Informatiky a Informatickej výchovy ... viac

Tlačivá na stiahnutie pre ZŠ ... viac

Tlačivá na stiahnutie pre ŠKD ... viac

Zaktualizované údaje Predmetovej komisie cudzích jazykov

... viac

Zaktualizované údaje Predmetovej komisie Hudobnej výchovy, Výtvarnej výchovy, Výchovy umením a Telesnej a športovej výchovy

... viac

Zaktualizované údaje Predmetovej komisie Dejepisu, Občianskej náuky, Etickej výchovy, Náboženskej výchovy

... viac

Rozvrhy tried na školský rok 2014/2015

... viac

Aktualizované zoznamy žiakov tried 2. - 9. ročníka

... viac

OZNAM

Dňa 2. 9. bude školská jedáleň v prevádzke. Pokiaľ máte záujem v tento deň o obed, je potrebné prihlásiť dieťa telefonicky alebo mailom. (Kontakty nájdete v časti O škole alebo ŠJ.)

Zoznam žiakov 1.L triedy

... viac

Zoznam žiakov 1.S triedy

... viac

Zoznam pomôcok do 2. ročníka

... viac

Zoznam pomôcok do 3. ročníka 

... viac

Zoznam pomôcok do 4. ročníka

... viac

Zoznam pomôcok do 5. ročníka

... viac

Zoznam pomôcok do 6. ročníka

... viac

Zoznam pomôcok do 7. ročníka

... viac

Zoznam pomôcok do 8. ročníka

... viac

Zoznam pomôcok do 9. ročníka

... viac

Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2014 / 2015

... viac

© IM 2009