O školeAktualityAkcie školyFotogalériaNaši žiaciNaše úspechyŠKDŠSZČ Spektrum

ŠJProjekty školyMetodické orgányPedagogickí zamestnanciNepedagogickí zamestnanciKu predmetomInternetová žiacka knižkaZverejňovanie- zmluvy, faktúry, objednávky

Čo je nové na školskej stránke...

 

Oznamy...

 

V časti O škole sú zaktualizované rozvrhy jednotlivých tried.

V stredu, 26. 10. 2016 sa uskutoční Simulované testovanie 5.

V časti O škole boli zaktualizované informácie o Žiackom parlamente.

V časti Školský klub detí boli aktualizované akcie na tento školský rok.

V časti Metodické orgány boli zaktualizované informácie o PK cudzích jazykov; MZ 1. - 4.; PK MAT, FYZ, INF, INV, TECH, SVP; PK SJL, ETV a NAV; MZ cudzích jazykov v ročníkoch 1 - 4, MZ CVČ

Vážení rodičia,

prihlásiť na stravu v školskej jedálni je potrebné svoje dieťa mailom alebo telefonicky (kontakty sú uvedené v časti Školská jedáleň). Obed sa podáva od 5. 9. a desiata od 6. 9. 2016.

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2016/2017

Zoznam školských potrieb pre 1. ročník

Zoznam potrebných zošitov pre 1. stupeň

Zoznam potrebných zošitov pre 2. stupeň

Jazyková škola

Alokované pracovisko ZUŠ

Kniha návštev

Bulletin o škole

Video o škole

Školský čet

Škola na Facebooku

 

 

 

Počet návštevníkov:

   
(Posledná aktualizácia: 28.11.2016)  

 

Na 1. stupni sa uskutočnila Martinská lampiónová slávnosť.

... viac

 

 

Koncom októbra sa na našej škole uskutočnila akcia Halloween-ské čítanie.

... viac

 

 

Piataci vyrábali dekoráciu na dvere do PC- učebne.

... viac

 

 

Žiaci 7. ročníka zrealizovali 1. projekt z Fyziky.

... viac

 

 

Naši chlapci reprezentovali školu na akcii Futsal Cup.

... viac

 

 

Žiaci 6. ročníka zrealizovali 1. projekt z Fyziky.

... viac

 

 

Ako vyzerá vyučovanie na Chodníku zvedavých myšiek?

... viac

 

 

V časti Akcie školy sa dozviete viac o akcii Číta celá rodina.

... viac

 

 

Tretiaci sa naučili využívať osi súmerností.

... viac

 

 

V predmete Informatika pribudli práce prvákov z I. N na tému Jesenné zátišie.

... viac

 

 

Do fotogalérie pribudli fotky z akcie Kvietok pre starkých.

... viac

 

 

Žiaci 9. ročníka zrealizovali 1. projekt z Fyziky.

... viac

 

 

Tretiaci sa naučili v akej podobe vyviera podzemná voda.

... viac

 

 

V predmete Informatika pribudli práce tretiakov na tému Práca s oblasťou.

... viac

 

 

V predmete Informatika pribudli práce druhákov na tému Jesenný strom.

... viac

 

 

Naši žiaci sa zúčastnili KK v cezpoľnom behu.

... viac

 

 

Do fotogalérie pribudli fotky z činnosti záujmového útvaru Víkendy s koníkom.

... viac

 

 

V ŠKD sa konala Veselá olympiáda.

... viac

 

 

Žiaci 8. ročníka zrealizovali 1. projekt z Fyziky.

... viac

 

 

Naši žiaci sa úspešne zúčastnili OK v cezpoľnom behu.

... viac

 

 

V časti Ku predmetom / Informatická výchova pribudli práce tretiakov.

... viac

 

 

V pondelok, 26. septembra 2016 si ako všetky školy v členských krajinách Európskej Únie, aj naša škola pripomenula Európsky deň jazykov.

... viac

Niektorí žiaci sa zúčastnili pri tejto príležitosti akcie v meste.

... viac

 

 

Druháci už vedia, čo je hardvér.

... viac

 

 

Na 1. stupni sa uskutočnila akcia Slávnosť jabĺčkovej panej.

... viac

 

 

Aj tretiaci sa zapojili do Európskeho týždňa športu.

... viac

 

 

V rámci Európskeho týždňa športu sa naši žiaci zúčastnili akcie 24 hodín v bazéne.

... viac

 

 

Mesto Košice ako Európske mesto športu 2016 organizuje v dňoch 10. -17. septembra 2016 Európsky týždeň športu. V rámci tohto podujatia by sme Vás chceli poprosiť o účasť Vás a  Vašich detí na jednotlivých športových akciách.

... viac

 

 

Vo fotogalérii pribudli fotky zo Slávnostného otvorenia školského roka.

... viac

 

 

V lete sa na našej škole organizoval Letný tábor.

... viac

 

 

© IM 2009