O školeAktualityAkcie školyFotogalériaNaši žiaciNaše úspechyŠKDŠSZČ Spektrum

ŠJProjekty školyMetodické orgányPedagogickí zamestnanciNepedagogickí zamestnanciKu predmetomŽiacka knižka

Čo je nové na školskej stránke....

(Posledná aktualizácia: 31.1.2015)

 

Čo nás čaká v januári...

 • Novoročný turnaj v nohejbale
 • Predbežná klasifikačná porada
 • Konzultačný deň
 • ONEJ- obvodné kolo
 • OANJ- obvodné kolo
 • Zápis detí do 1. ročníka
 • Beseda v knižnici
 • MO- obvodné kolo pre 5. a 9. ročník
 • Snehová galéria
 • Klasifikačná porada
 • Projekt Janko Hraško II
 • MSL
 • Rozdávanie výpisu klasifikácie prospechu a správania za 1. polrok

Jazyková škola

Kniha návštev

Bulletin o škole

Video o škole

Školský čet

Škola na Facebooku

 

 

 

Počet návštevníkov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Na hodine Fyziky zrealizovali žiaci 6. ročníka svoj druhý projekt.

... viac

Budú z ôsmakov záhradníci?

... viac

Dňa 30. 1. 2015 - rozdávanie výpisov.

Dňa 2. 2. 2015 majú žiaci Polročné prázdniny.

Dňa 3. 2. 2015 majú žiaci Voľno udelené riaditeľom školy z dôvodu účasti učiteľov na Celomestskom metodickom dni.

Nástup do školy - 4. 2. 2015.

(klikni na obrázok pre zväčšenie)

PRIHLÁŠKA

Vianočné radosti prvákov a druhákov...

... viac

Vianočná šálka kávy...

... viac

Na hodine Informatiky vyrábali piataci snehové vločky. Bez snehu :-)

... viac

Vážení rodičia,

vzhľadom na sťažnosti vodičov školského autobusového spoja č. 29, ktorý zachádza k Základnej škole Polianska 1, Vás žiadame, aby ste poučili svoje deti o bezpečnosti pri nastupovaní do autobusu a o nebezpečenstve zdržiavania sa na cestnej komunikácii pri príchode autobusu.

Ďakujeme.

Vedenie ZŠ

Podľa § 20 bodu 2, zákona č. 245/2008 o  plnení povinnej školskej dochádzky :

 Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len "zápis". Zápis sa koná od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

 

 

Výsledková listina súťaže iBobor...

... viac
Vyhodnotenie zberu papiera

Oceňovanie žiakov

Zober loptu, nie drogy - finále ...

... viac

Sviatky Vianoc sme oslávili aj v škole- koledami, vinšami, divadielkom,... na akadémii pod názvom Vianočný darček.

... viac

6.A a 6.B trieda navštívili Východoslovenské múzeum.

... viac

5. 12. sa pre 1. stupeň uskutočnilo Vystúpenie s rozdávaním darčekov a na 2. stupni Mikulášsky deň.

... viac

V priebehu predvianočných dní prebiehala na našej škole burza s vianočnou tematikou.

... viac

Na hodine Informatiky pokračovali žiaci v práci so softvérom Pivot.

... viac

Súťažiť v recitácii v ruskom jazyku (Ruské slovo) bude tento školský rok Barborka Čemanová z V.A. Prosíme, aby ste ju podporili ohodnotením v nasledujúcom videu:

https://www.youtube.com/watch?v=1LCJA3FfSgk&feature=youtu.be

 

Aké to je byť vedcom, či výskumníkom? Žiaci V.B boli na exkurzii v SAV...

... viac

Dňa 26. 11. 2014 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí.

... viac

Na hodine Informatiky pokračovali žiaci v práci so softvérom Pivot.

... viac

Žiaci 9. ročníka pracovali na nekoľkých hodinách Informatiky na projekte s názvom Môj vzor / Niekto, koho obdivujem / Hrdina v mojich očiach.

... viac

Na hodine Informatiky začali žiaci pracovať so softvérom Pivot.

... viac

Na hodine Fyziky zrealizovali žiaci 8. ročníka svoj druhý projekt.

... viac

Zober loptu, nie drogy - 2. časť...

... viac

Na hodine Fyziky zrealizovali žiaci 7. ročníka svoj prvý projekt.

... viac

Vážení rodičia,

naša škola sa zapojila do národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov a vďaka tomuto projektu, máme možnosť testovať vybraných žiakov.

(Viac info u výchovnej poradkyne.)

Úlohou žiakov 6. ročníka na hodine INF bolo vytvoriť animovaný text.

... viac

Prečo sa 11.11.2014 škola zatvorila až neskoro večer?

... viac

Mestská strelecká liga pokračovala 2. kolom.

... viac

Zároveň s 2. kolom MSL prebehlo OK v streľbe zo vzduchovej pušky.

... viac

Úlohou žiakov 6. ročníka na hodine INF bolo vytvoriť animovaný obrázok.

... viac

Jesenný vetrík zavial listy aj do počítačovej učebne...

... viac

© IM 2009