O školeAktualityAkcie školyFotogalériaNaši žiaciNaše úspechyŠKDŠSZČ Spektrum

ŠJProjekty školyMetodické orgányPedagogickí zamestnanciNepedagogickí zamestnanciKu predmetomŽiacka knižka

Čo je nové na školskej stránke....

(Posledná aktualizácia: 30.7.2015)

 

Čo nás čaká v júli a auguste...

  • Prázdniny :-)

Jazyková škola

Alokované pracovisko ZUŠ

Kniha návštev

Bulletin o škole

Video o škole

Školský čet

Škola na Facebooku

 

 

 

Počet návštevníkov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vážení rodičia budúcich prváčikov!

Oznamujeme Vám, že 1. triedny aktív sa uskutoční 27. 8. 2015 o 16:30 h v prváckych triedach v B – pavilóne na prízemí.

Tešíme sa spoločné stretnutie !

                   S pozdravom triedne učiteľky

Ako dopadla tohtoročná Nocematika? ... no predsa, výborne!

... viac

V časti ŠKD pribudla samostatná fotogaléria.

Do fotogalérie pribudli fotky z vystúpenia prvákov ku Dňu matiek.

... viac

Košičanov volajú „Vraňári“ ale viete, že žiaci 3.A boli pasovaní za „Vraňárikov?“


V rámci Dní Košíc boli za mestskú časť Sever naši tretiaci pasovaní za „Vraňárikov.“ Všetci boli oblečení v modrých tričkách s logom školy a s pokrikom „My sme malí Vraňári, modrí vtáci tretiaci“ prechádzali uličkami starého mesta, plnili rôzne úlohy, aby si tento titul zaslúžili. Tešili sa veľkej pozornosti a od tety z jedného stánku dostali aj čerstvé buchty - chutili výborne. Plní dojmov a zážitkov odchádzali neskoro večer s rodičmi domov.

... viac

Vyučovanie v triede Pod dubom

18. júna sa žiaci 3.A presunuli do triedy Pod dubom. V rámci integrovaného tematického vyučovania sa učili a hrali zároveň. Určovali slovné druhy, hrali golf, spočítavali získané body spamäti aj písomne, kreslili zmyslové orgány zapojené pri hre, merali ich veľkosť špagátom a metrom, premieňali jednotky dĺžky, spoznali druhy ohnísk, veľa sa smiali.

... viac

Ako skončila súťaž Malý ilustrátor ?

A ako súťaž Páli vám to ?

... viac

... viac

Majáles v ŠKD bol plný krásnych masiek...

... viac

Koncom školského roka boli náš ŠKD navštíviť deti z MŠ.

... viac

Školský rok sme ešte pred jeho oficiálnym skončením uzavreli Slávnostnou akadémiou, spojenou s vyraďovaním deviatakov.

... viac

Žiaci 6. ročníka sa zúčastnili exkurzie na Kalvárii.

... viac

Do fotogalérie boli pridané fotky k akciám Deň Zeme, Deň mlieka a Deň naopak.

Jazyková škola pri Základnej škole Polianska 1 v Košiciach ponúka jazykové kurzy aj v školskom roku 2015/2016. Prihlášky je potrebné doručiť na riaditeľstvo základnej školy.
Informácie o kurzoch a poplatkoch za kurzy nájdete na školskom webe.

 

 

 

 

Žiaci 3.A sa zúčastnili exkurzie v „hasičských kasárňach“. Videli rannú prípravu áut na prípadný výjazd, čo všetko sa v jednotlivých autách nachádza, vyskúšali si novú helmu, ktorú hasiči pri zásahoch používajú, vyskúšali aký ťažký je špeciálny prístroj na rozťahovanie plechov na autách, videli aj ukážku ako sa hasiči dostanú čo najrýchlejšie k autám. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné.

... viac

Na hodine Fyziky zrealizovali žiaci 8. ročníka svoj štvrtý projekt.

... viac

Žiaci 4. B sa v utorok 26. mája tešili do školy, teda skôr na výlet, a to na Košický hrad a na vyhliadkovú vežu. S radosťou kráčali cez lesopark, v ktorom cestičku lemovali krásne drevené sochy.

Po príchode do infocentra, ktoré slúži aj ako čajovňa, sa tam štvrtáci ,,udomácnili“. V úvode im sprievodca ukázal rôzne druhy stredovekého odevu. Zároveň si ho mohli Saška a Matúš aj vyskúšať. Nasledovala obhliadka zachovaného opevnenia Košického hradu. Sprievodca ďalej ukázal a vysvetlil žiakom fázy výroby lukov. Dokonca si niektoré z nich sami vyskúšali. Na žiakov tu čakala aj lukostrelnica. Viacerí sa naučili strieľať z luku a išlo im to veľmi dobre :-)

V čajovni sa každý mohol občerstviť teplým čajom, kúpiť si nejaký suvenír a spoločne sa tu zahrala aj spoločenská hra. Potom žiaci po skupinkách odvážne vystúpili i na vyhliadkovú vežu. Síce bolo zamračené a z vyhliadky nebolo takmer nič vidieť, výstup sa im páčil.

Aj napriek upršanému počasiu si žiaci odniesli z výletu pekné zážitky. Pozrite si malú ukážku...

... viac

Čo robili tretiaci na posledných hodinách INV?

... viac

Prváci sa zúčastnili školského výletu v Botanickej záhrade.

... viac

Že máme na škole šikovné deti (a to nielen preto, že navštevujú Šikovné ruky) sa presvedčte sami...

... viac

Žiaci 3. A ukončili celoročný projekt o P. Dobšinskom v jeho úžasnej rozprávkovej krajine Habakuky.

... viac

Na hodine Fyziky zrealizovali žiaci 9. ročníka svoj druhý projekt.

... viac

Žiaci 3. A oslávili Deň ľudovej rozprávky...

... viac

Prebehlo OK v malom futbale starších žiakov.

... viac

Zber papiera je úspešne za nami a tí naj-zberači boli odmenení.

... viac

Na okresnom, ale i krajskom kole v atletike sme mali úspešných žiakov.

... viac

Na Slávnostnej akadémii sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi, preto sme vylovili z archívu zopár fotiek akí boli nedávno...

... viac

Cvičením, súťažením a predstavením skupiny HANDS UP sme sa zapojili do Challenge day.

... viac
 

V súťaži Hviezdoslavov Kubín boli naši žiaci úspešní aj v ďalších kolách.

... viac

CVČ Spektrum ponúka zaujímavé záujmové útvary aj budúci školský rok.

... viac

Krúžok Step by step mal v tomto školskom roku bohatú činnosť.

... viac

Deň detí pod tradičným názvom Podhradové detské hry nám tento rok pomohli pripraviť študenti zo Súkromnej strednej odbornej školy na Bukoveckej 17 v Košiciach.

... viac

V ŠKD sa súťažilo vo futbale.

... viac

Žiaci 7. ročníka boli na školskom výlete v Prešove.

... viac

Žiaci IV.A  a IV.B triedy sa zúčastnili exkurzie v Kavečanoch.

... viac

Deň detí strávili niektorí piataci a šiestaci s našimi kamarátmi zo spriatelenej školy v Miškovci.

... viac

Na hodine INF vyrábali šiestaci návrhy na rôzne mozaiky.

... viac

Ako stráviť príjemné poobedie? Napríklad v čajovni....

... viac

Naši ôsmaci si zasúťažili v OK Mladých záchranárov CO.

... viac

Žiaci VII.A  a VII.B triedy sa zúčastnili exkurzie v Dóme sv. Alžbety.

... viac

Pripomenuli sme si Deň mlieka.

... viac

Na našej škole prebehol 1. ročník prehliadky poézie, prózy, drámy a piesní v cudzom jazyku na 1. stupni pod názvom LANGUAGE FLOWER.

... viac

POĎ NA VODNÉ PÓLO!!!

STAŇ SA AJ TY SLOVENSKÝM REPREZENTANTOM

ZAMILUJ SI VODNÉ PÓLO VO FARBÁCH 6-NÁSOBNÉHO MAJSTRA SR 

ČH Hornets Košice organizuje nábor chlapcov a dievčat narodených do roku 2005, ktorí majú záujem o plávanie a vodné pólo.

Bližšie informácie získaš na nabor@hornets.sk, 0903 622 533

Školské kolo súťaže Slávik Slovenska už pozná svojich víťazov.

... viac

Zober loptu, nie drogy - futsal ...

... viac

Memoriál Kopeckého - strelecká súťaž jednotlivcov.

... viac

Naše dievčatá si zasúťažili vo vybíjanej.

... viac

Mestská strelecká liga úspešne došla do finále.

... viac

Druháci prajú svojim mamičkám ku Dňu matiek všetko najlepšie.

... viac

Dni mesta Košice motivovali ku práci aj druhákov.

... viac

 

 

 

 

Žiaci 5. ročníka uskutočnili v rámci Dní mesta Košice exkurziu so zameraním na umelecké remeslá.

... viac

Dňa 24. 4. sme si pripomenuli Deň Zeme.

... viac

Školská súťaž v hlavolamoch už má svojich víťazov.

... viac

Deviataci vyrábali osemsmerovky.

... viac

 

 

Na hodine Fyziky zrealizovali žiaci 6. ročníka svoj tretí projekt.

... viac

Na hodine Fyziky zrealizovali žiaci 7. ročníka svoj druhý projekt.

... viac

Uskutočnila sa súťaž O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA KOŠICE.

... viac
Naši žiaci boli opäť úspešní:

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo:

1.m. (poézia - 1. kategória) Terézia Ľašová (II.B)

1.m. (poézia - 3. kategória) Nicolas Tabačko (VIII.B)

1.m. (próza - 1. kategória) Matúš Pukančík (II.B)

čestné uznanie  (poézia - 3. kategória) Šimon Pavlišin (VIII.B)

Matematická olympiáda - obvodné kolo:

za 6. ročník - 4. - 5.m. Oskar Hritz (V.B)

Na našej škole učili rodičia...

... viac

Naši ôsmaci boli za úspech v súťaži MATX ocenení...

Rovnako tí najúspešnejší v súťaži Hviezdoslavov Kubín...

... viac

 

 

 

 

... viac

Na hodine Fyziky zrealizovali žiaci 8. ročníka svoj tretí projekt.

... viac

Prváci pokračujú vo svojich virtuálnych stavbách.

... viac

Družstvo chlapcov sa zúčastnilo OK vo florbale.

... viac

Ako to vyzeralo na Jarnej tvorivej dielni?

... viac

Dňa 23. 3. 2015 sa uskutočnila súťaž Matematický Klokan.

... viac

Žiaci sa prvom stupni si pripomenuli 1. jarný deň.

... viac

 

 

 

Družstvo chlapcov sa zúčastnilo OK vo volejbale.

... viac

9. a 10. marca sa konalo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín ...

... viac

Naši ôsmaci nás úspechom v súťaži MATX potešili. Gratulujeme!

... viac

Mestská strelecká liga pokračovala 4. kolom.

... viac

Postaviť stavbu bez tehál, cementu a ďalších prísad zvládli prváci na hodine INV.

... viac
Naši žiaci boli opäť úspešní:

Biblická olympiáda - obvodné kolo:

1.m. Martin Murár (VII.B), Michaela Špernogová (VI.A), Annamária Rajničová (VI.B)

Európa v škole:

1.m. Matúš Pukančík (II.B)

Pytagoriáda - obvodné kolo:

5. ročník - 3.m. Oskar Hritz (V.B)

8. ročník - 6.-7.m. Viktor Puchý (VIII.B)

Chemická olympiáda - školské kolo:

1.m. Samuel Prezbruch (IX.B)

2.m. Tomáš Trifán (IX.B)

3.m. Daniel Dudík (IX.B)

Žiakom srdečne gratulujeme!

Žiaci I. stupňa sa zúčastnili predstavenia Popoluška.

... viac

O čo išlo v národnom projekte Éducate Slovakia?

... viac

 

 

 

Družstvo dievčat sa zúčastnilo OK vo volejbale.

... viac

Žiaci 6.A triedy boli odprezentovať a odovzdať svoje projekty - Maľované čítanie žiakom 2.B triedy.

... viac

... viac

V Michalovciach sa uskutočnilo Krajské kolo v streľbe zo vzduchovej pušky.

... viac

Ako pokračujú deviataci s programom GIMP?

... viac

 

 

 

 

Graffiti je osobitý spôsob písania sprejom na múry a veľké betónové plochy v mestách. Naši prváci si to vyskúšali (zatiaľ) len na počítačoch.

... viac
Naši žiaci boli úspešní v OK predmetových olympiád:

Dejepisná olympiáda:

F kategória - 1.m. Nina Nálepková, 5.m. Lea Gerdová

D kategória - 1.m. Lucia Kapuríková

Geografická olympiáda:

G kategória - 3.m. Oskar Hritz, 6.m. Barbora Čemanová, 7.m. Marek Kapurík

E kategória - 15.m. Lucia Kapuríková, 18.m. Šimon Pavlišin, 19.m. Tomáš Huntata

Matematická olympiáda:

5. ročník - 1.m. Oskar Hritz

Žiakom srdečne gratulujeme!

Žiaci 6.B triedy boli odprezentovať a odovzdať svoje projekty - Maľované čítanie žiakom 2.A triedy.

... viac

... viac

Naši žiaci úspešne zvládli Lyžiarsky výcvikový kurz.

... viac

Ako to vyzeralo na Valentína medzi žiakmi druhého stupňa? Takto...

... viac

Druháci sa naučili čo- to o pohľadniciach.

... viac

 

 

 

Prváci maľovali zimu.

... viac

Naši žiaci sa v ŠKD premenili na sochárov...

... viac

Deti v ŠKD súťažili v kreslení portrétov.

... viac

Prváci vyrábali pre svoje mamičky Valentínky.

... viac

Basketbalisti z 9. roč. boli v obvodnom kole úspešní.

... viac

Druháci si vyrábali vlastný rozvrh hodín.

... viac

Šiestaci pracovali na projekte Maľované čítanie.

... viac

Basketbalistky z 8. a 9. roč. boli v obvodnom kole úspešné.

... viac

 

 

Ako sa víkenduje s koníkom? Niektoré deti si to vyskúšali...

... viac

 

 

 

Čo vyrobili deti v krúžku Šikovné ruky?

... viac

Mestská strelecká liga pokračovala 3. kolom.

... viac

Šiestaci sa stretli so spisovateľom Petrom Karpinským.

... viac

Žiaci 5. ročníka sa na hodinách GEO naučili mnoho zaujímavostí o činnosti sopiek. Svoje vedomosti zúročili v krásnych projektoch.

... viac

Deviataci začali pracovať s programom GIMP.

... viac

Na hodine Fyziky zrealizovali žiaci 6. ročníka svoj druhý projekt.

... viac

Budú z ôsmakov záhradníci?

... viac

Vianočné radosti prvákov a druhákov...

... viac

Vianočná šálka kávy...

... viac

Na hodine Informatiky vyrábali piataci snehové vločky. Bez snehu :-)

... viac

Vážení rodičia,

vzhľadom na sťažnosti vodičov školského autobusového spoja č. 29, ktorý zachádza k Základnej škole Polianska 1, Vás žiadame, aby ste poučili svoje deti o bezpečnosti pri nastupovaní do autobusu a o nebezpečenstve zdržiavania sa na cestnej komunikácii pri príchode autobusu.

Ďakujeme.

Vedenie ZŠ

Podľa § 20 bodu 2, zákona č. 245/2008 o  plnení povinnej školskej dochádzky :

 Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len "zápis". Zápis sa koná od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

 

 

Výsledková listina súťaže iBobor...

... viac
Vyhodnotenie zberu papiera

Oceňovanie žiakov

Zober loptu, nie drogy - basketbal - finále ...

... viac

Sviatky Vianoc sme oslávili aj v škole- koledami, vinšami, divadielkom,... na akadémii pod názvom Vianočný darček.

... viac

6.A a 6.B trieda navštívili Východoslovenské múzeum.

... viac

5. 12. sa pre 1. stupeň uskutočnilo Vystúpenie s rozdávaním darčekov a na 2. stupni Mikulášsky deň.

... viac

V priebehu predvianočných dní prebiehala na našej škole burza s vianočnou tematikou.

... viac

Na hodine Informatiky pokračovali žiaci v práci so softvérom Pivot.

... viac

Súťažiť v recitácii v ruskom jazyku (Ruské slovo) bude tento školský rok Barborka Čemanová z V.A. Prosíme, aby ste ju podporili ohodnotením v nasledujúcom videu:

https://www.youtube.com/watch?v=1LCJA3FfSgk&feature=youtu.be

 

Aké to je byť vedcom, či výskumníkom? Žiaci V.B boli na exkurzii v SAV...

... viac

Dňa 26. 11. 2014 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí.

... viac

Na hodine Informatiky pokračovali žiaci v práci so softvérom Pivot.

... viac

Žiaci 9. ročníka pracovali na nekoľkých hodinách Informatiky na projekte s názvom Môj vzor / Niekto, koho obdivujem / Hrdina v mojich očiach.

... viac

Na hodine Informatiky začali žiaci pracovať so softvérom Pivot.

... viac

Na hodine Fyziky zrealizovali žiaci 8. ročníka svoj druhý projekt.

... viac

Zober loptu, nie drogy - 2. časť...

... viac

Na hodine Fyziky zrealizovali žiaci 7. ročníka svoj prvý projekt.

... viac

Vážení rodičia,

naša škola sa zapojila do národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov a vďaka tomuto projektu, máme možnosť testovať vybraných žiakov.

(Viac info u výchovnej poradkyne.)

Úlohou žiakov 6. ročníka na hodine INF bolo vytvoriť animovaný text.

... viac

Prečo sa 11.11.2014 škola zatvorila až neskoro večer?

... viac

Mestská strelecká liga pokračovala 2. kolom.

... viac

Zároveň s 2. kolom MSL prebehlo OK v streľbe zo vzduchovej pušky.

... viac

Úlohou žiakov 6. ročníka na hodine INF bolo vytvoriť animovaný obrázok.

... viac

Jesenný vetrík zavial listy aj do počítačovej učebne...

... viac

© IM 2009

... viac